Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter i Kautokeino ble formelt åpnet høsten 2003. Senteret har som siktemål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolks rettigheter. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,3 millioner kroner til Kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 9 Samene og kap. 681 Tilskudd til samiske formål, post 72 Tilskudd til samiske formål og kap. 682 Kompetansesenter for urfolks rettigheter.