Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og instruktører

Kunnskapsløftet krever lærere som har høy kompetanse faglig og metodisk og som kjenner den nye skolereformen. I 2007 vil Regjeringen bruke til sammen om lag 670 millioner kroner på kompetanseutvikling og utviklingstiltak. Den største satsingen er oppfølging av strategien Kompetanse for utvikling - Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringa 2005–2008. For 2007 foreslås det 375 millioner kroner til skoleeierne til kompetanseutvikling. En viktig forutsetning for å lykkes er at lærere og skoleledere får et eierforhold og er deltakere i kompetanseutviklingen. Regjeringen vil derfor understreke betydningen av dette ved tildeling av midler til kommuner og fylkeskommuner slik at de lokale behovene blir best mulig dekket.

Det er utviklet flere nasjonale strategier for sentrale fagområder og nasjonale sentre som skal bidra til utvikling av gode arbeidsmåter og formidle erfaringene til skolene og lærerne. Det brukes videre midler på skoleutvikling, lærende nettverk i IKT, stipender til minoritetsspråklige lærere, veiledning av nye lærere og andre kompetanse- og utviklingstiltak.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Kommunal- og regionaldepartementet og strategien Kompetanse for utvikling .