Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalitetsofre

Regjeringen vil bekjempe menneskehandel, og foreslår utvidet bruk av fri rettshjelp i slike saker fra 1. januar 2007. Tiltaket innebærer utvidet bruk av fri rettshjelp før eventuell anmeldelse, noe som antas å føre til at flere menneskehandelssaker anmeldes. Regjeringen foreslår videre at voldtektsofre gis rett til advokatbistand i inntil tre timer i forbindelse med vurdering av om voldtekten skal anmeldes. Dette, sammen med regjeringens forslag om en oppjustering av godtgjørelsen til bistandsadvokater, vil bidra til å styrke ofrenes stilling i straffesaker.