Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalitetsutviklingen

I 2005 ble det til sammen anmeldt 394 000 lovbrudd i Norge. Av disse anmeldelsene gjaldt om lag 70 prosent forbrytelser og 30 prosent forseelser. Antall anmeldelser gikk tilbake med 5,5 prosent sammenliknet med 2001, da det ble anmeldt 417 000 lovbrudd. Sammenliknet med de 407 000 anmeldelsene i 2004 er nedgangen på 3,2 prosent.

Av de anmeldte lovbruddene gjaldt hele 48,8 prosent vinningskriminalitet (typisk tyveri og innbrudd). 9,5 prosent av anmeldelsene dreide seg om narkotikakriminalitet og 6,4 prosent gjaldt vold. Økonomisk kriminalitet utgjorde 2,1 prosent av alle anmeldelser, mens seksualkriminalitet var årsak til 0,8 prosent av anmeldelsene i 2005.