Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kringkastingsavgiften

Kringkastingsavgiften foreslås økt med 60 kroner fra 1888 kroner til 1948 kroner eksklusiv merverdiavgift. Kringkastingsavgiften for 2007 blir etter dette 2104 kroner inkludert merverdiavgift. Forslaget innebærer en økning på om lag 3 prosent, eksklusiv merverdiavgift.

NRK står overfor store økonomiske utfordringer de nærmeste årene knyttet til teknologiskiftet fra analog til digital tv-produksjon. NRK er pålagt av generalforsamlingen å sikre at tilbudet i det digitale bakkenettet representerer en merverdi for seerne før NRK tillates å slukke sine analoge sendinger. Dette innebærer blant annet at NRK må supplere sitt allmennkringkastingstilbud med ytterligere ett kanaltilbud og tilby supertekst-tv. Videre er det nødvendig at NRK får fortgang i digitaliseringen av NRKs arkivmateriale. Per i dag er av radiomaterialet digitalisert, men det gjenstår svært mye arbeid med digitalisering av fjernsynsarkivene. Det forutsettes også at NRK utvikler og styrker tilbudet rettet mot barn og unge.