Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kronekursen

En valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valutaer. Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange enheter utenlandsk valuta en må betale for én norsk krone. En styrking av kronen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. I valutamarkedet er det vanlig å referere til dollarkursen og eurokursen, det vil si hvor mange kroner en må betale for henholdsvis én dollar eller én euro.

Som en teknisk forutsetning legges det i Nasjonalbudsjettet 2007 til grunn at kronekursen utvikler seg i tråd med terminkursene i valutamarkedet i månedsskiftet august/september. Det innebærer at det legges til grunn en styrking av industriens effektive kronekurs med ½ prosent fra 2005 til 2006 og en svekkelse med 1 prosent fra 2006 til 2007.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2007, avsnittene 2.1. og 3.5.