Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturbasert næringsutvikling

Kulturbaserte næringer er ofte forankret i et lokalsamfunn og bidrar til å utvikle attraktive bosteder for innbyggere og attraktive lokaliseringssteder for bedrifter. Kommunal- og regionaldepartementet har satt i gang flere tiltak og pilotprosjekter i 2006, for å tilrettelegge for verdiskaping i kulturbaserte næringer i områder utenfor de store byene. Majoriteten av midlene i 2006 disponeres av Innovasjon Norge, SIVA og Forskingsrådet som har vurdert og anbefalt tiltak og disponering av midlene for 2006. Kommunal- og regionaldepartementet vil øke sin innsats på området til 15 millioner kroner i 2007.

Tiltak og piloter som settes i gang i 2006 i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene, vil videreføres i 2007. Økningen av innsatsen vil særlig rettes mot Kommunal- og regionaldepartementets småsamfunnssatsing og vil i stor grad involvere fylkeskommunene. Det vil også settes i gang nye tiltak i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i forbindelse med handlingsplanen for kultur og næring.