Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kultursamarbeid og Norgesprofilering

Regjeringen vil øke midlene til Utenriksdepartementets kultur- og omdømmesatsing rettet mot land i den vestlige verden med 10,6 millioner kroner til samlet om lag 75 millioner kroner. Økningen er en del av Regjeringens samlede kulturløft og vil bidra til en fornyelse og forsterkning av det internasjonale kultursamarbeidet og styrke det nasjonale omdømmearbeidet. Regjeringens nordområdesatsing vil også bli tilgodesett innenfor denne rammen.

I budsjettet for utviklingshjelp er 102 millioner kroner foreslått til kultursamarbeid mellom Norge og utviklingsland. Forslaget innebærer en økning på 10 millioner kroner fra 2006, det vil si om lag 10 prosent økning. Økningen vil gå til utvidet støtte til kultursektoren i sør for å styrke rammevilkårene for ytringsfrihet og andre kulturelle rettigheter.