Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet er innført for 1. – 9. trinn i grunnskolen og 1. trinn i videregående opplæring. Høsten 2007 innføres reformen for 10. trinn i grunnskolen og for 2. trinn i videregående opplæring.

For 2007 foreslås det 1,4 milliarder kroner til gjennomføring av Kunnskapsløftet:

400 millioner kroner videreføres innenfor rammen av kommunenes frie inntekter som kompensasjon for merutgifter til utskifting av læremidler.

Nesten 1 milliard kroner foreslås til ulike kvalitetsutviklingstiltak. Av dette går 670 millioner til kompetanseutvikling i forbindelse med Kunnskapsløftet, herunder 375 millioner kroner til skoleeiere for å støtte arbeidet med kompetanseutvikling for lærere og andre tilsatte.