Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen - støttesatser

Regjeringen anser det som viktig at støttesatsene i Lånekassen holder tritt med den generelle prisstigningen i samfunnet. Satser i utdanningsstøtteordningene vil i undervisningsåret 2007-08 bli prisjustert med 1,75 prosent, tilsvarende den forventede økningen i konsumprisindeksen