Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Læremidler: Gratis læremidler i videregående opplæring

Regjeringen vil innføre gratis læremidler for elever i videregående opplæring og foreslår en bevilgning på 370millioner kroner til dette fra høsten 2007.

Gratisordningen vil bli innført ved at fylkeskommunene får ansvar for at elevene har tilgang til gratis lærebøker og digitale læremidler, mens en ikke-behovsprøvd stipendordning gjennom Statens lånekasse for utdanning skal bidra til å dekke kostnader elevene har til andre læremidler og individuelt utstyr. Dagens behovsprøvde læremiddelstipend avsluttes.

Ordningen med gratis læremidler i videregående opplæring blir innført for elever på Vg2 fra høsten 2007. Ordningen blir innført for Vg3 høsten 2008 og for Vg1 høsten 2009. Lærlinger omfattes ikke av denne ordningen, ettersom de har lavere utgifter til læremidler og har en viss inntekt i lærlingperioden.