Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lærerutdanning

Det foreslås bevilget 11 millioner kroner til særskilte tiltak innen lærerutdanningen for å sikre at samfunnets behov for lærerkompetanse blir ivaretatt. Disse midlene vil være spesielt viktige i forbindelse med iverksettingen av en ny modell for samarbeid mellom lærerinstitusjonene og barnehage, samt å styrke lærernes praksisopplæring. Samlet beløp til lærerutdanningstiltak i 2007 vil være om lag 35 millioner kroner