Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Latin-Amerika, bistand

Regjeringen vil utvide utviklingssamarbeidet med Latin-Amerika, og foreslår å øke regionbevilgningen for Latin-Amerika (tidligere Mellom-Amerika) med 100 millioner kroner i 2007. Norges utviklingssamarbeid med Latin-Amerika har hittil vært konsentrert om Mellom-Amerika. Regjeringen har tatt initiativ til å utvide samarbeidet til også å omfatte land i Sør-Amerika. Satsingen i Sør-Amerika vil særlig gjelde Bolivia og Brasil, og være konsentrert omkring styresett, miljø og forvaltning av naturressurser.