Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Det foreslås bevilget 10 millioner kroner til økt behandlingskapasitet i LAR i 2007. Dette gir behandlingstilbud til om lag 100 nye pasienter i 2007 (helårsvirkning). Med Regjeringens styrking av LAR i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) samt budsjettforslaget for 2007, vil om lag 4 300 pasienter kunne få et tilbud i løpet av 2007.