Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likningsverdier på bolig

Ligningsverdiene av bolig, fritidsbolig og annen fast eiendom (bortsett fra skog og kraftverk) økes med 10 pst. Maksimalgrensen på 30 prosent av markedsverdien for verdsettelse av boliger (”sikkerhetsventilen”) foreslås videreført. Sikkerhetsventilen innebærer at skattyter har klageadgang dersom det kan dokumenteres at ligningsverdien overstiger 30 prosent av markedsverdien. Sikkerhetsventilen hindrer dermed en urimelig økning av ligningsverdien i enkelttilfeller.

Se også Formuesskatt.