Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftforsvaret i 2007

Luftforsvarets budsjett styrkes med 96 millioner kroner. Økningen knytter seg i hovedsak til en økning av vedlikehold på hovedflytypene (systemene) i Luftforsvaret i 2007, det vil si F-16 jagerfly, C-130 Hercules transportfly, P-3 Orion maritimt patruljefly og DA-20.

Den operative virksomheten i Luftforsvaret blir opprettholdt på omkring samme nivå som i 2006. I tillegg vil antall flytimer for F-16 (kampflyvåpenet) øke i 2007. I tillegg starter Luftforsvaret opprettelsen av en ubemannet luftfartøyenhet (UAV-enhet) med planlagt operativ kapasitet fra 2009.

Luftforsvarets fokus i moderniseringen vil være å endre Luftforsvarets operative struktur i retning av mer fleksible styrker med kort reaksjonstid. Ved å gjennomføre mindre justeringer av organisasjonen viderefører Luftforsvaret arbeidet med å bidra til å nå de overordnede målene som er etablert for perioden 2005-2008.

Luftforsvaret forbereder innfasing av nye enhetshelikoptre NH-90 til Kystvakten og Nansen-klasse fregatter. NH-90 helikopteret vil representere en betydelig forbedring av den operative kapasiteten til disse fartøyene. NH–90 helikopteret er en viktig del av Luftforsvarets satsning mot fleksible og mobile styrker med kort reaksjonstid som skal være i stand til å løse oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

For øvrig fortsetter Luftforsvaret gjennomføring av struktur- og effektiviseringstiltak, deriblant etablering og effektivisering av kompetanse- og styrkeproduksjonsmiljøene.