Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten

Det foreslås innført et tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten, med en bevilgning på 75 millioner kroner i 2007. Tilskuddet kan dekke inntil 100 prosent av tiltakskostnadene for å redusere utslippene, forutsatt at tiltakene ligger innenfor et fastsatt krav til kostnadseffektivitet.