Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale kulturbygg

Det foreslås samlet en bevilgning på 54,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg i 2007. Det foreslås et investeringstilskudd på 20 millioner kroner til østsamisk museum i Neiden og 10 millioner kroner til Museum for musikk og visuell kunst, avdeling Bergen Kunstmuseum. Til Industriarbeidermuseet foreslås det 5 millioner kroner og til Aja Samisk Senter 1,5 millioner kroner. Til et monument over trolldomsdømte i Finnmark er det i budsjettforslaget satt av 1 million kroner. Til ekstraordinært vedlikehold foreslås det 1,8 millioner kroner til Den Nationale Scene, 2,6 millioner kroner til Nationaltheatret og 2,6 millioner kroner til Det Norske Teatret. Det er i tillegg satt av 10 millioner kroner til ekstraordinære utgifter ved kulturhistoriske bygninger i 2007.

Se også pressemelding om nasjonale kulturbygg fra Kultur- og kirkedepartementet.