Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale turistvegar

Det er sett av 100 millionar kroner for å dekkje den statlege delen av utgiftene til prosjektet Nasjonal turistvegar. For 2007 har Regjeringa prioritert tiltak som gir E10 i Lofoten og riksveg 550 Jondal - Utne i Hardanger status som nasjonale turistvegar. Innanfor den statlege løyvinga er det elles prioritert tiltak med sikte på at Geiranger - Trollstigen og Aurlandsfjellet skal få turistvegstatus i 2008 og at Rondane og Havøysund skal få slik status i 2009. Midlane vil dessutan bli nytta til tiltak på andre strekningar.

Les meir i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet og i pressemelding om nasjonale turistvegar