Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalparker

Det er lagt inn en økning på ca 1,5 millioner kroner til forsøk med lokal forvaltning i nasjonalparker og store verneområder.

Økt bevilgning til tiltak og skjøtsel i nasjonalparkene med 1,0 millioner kroner fra 8,4 til 9,4 millioner kroner.

Bevilgningen til nasjonalparksentra er på 12,7 millioner kroner.

Økt bevilgning til driftsutgifter i Statens naturoppsyn med 12,6 millioner kroner er til flere formål, blant annet nye oppsynsstillinger i flere store nasjonalparker og verneområder.