Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nettolønn for hurtigruten

Regjeringen foreslår at sikkerhetsbemanningen på Hurtigruteskipene som betjener strekningen Bergen-Kirkenes tas inn under nettolønnsordningen fra 1. juli 2007.

Samlet foreslås en bevilgning på 1 330 millioner kroner til tilskudd til sysselsetting av sjøfolk for 2007 under kap. 909, post 73.

Se St.prp.nr. 1 (2006-2007) fra Nærings- og handelsdepartementet side 85-86 og pressemelding av 8. september 2006.