Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ny og prioritert programsatsing rettet mot spesialiserte bedriftsklynger med internasjonalt konkurransedyktige bedrifter og næringsmiljøer. Programmet skal forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte regionale næringsklyngene. Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd har det operative ansvaret for programmet. For 2007 vil Kommunal- og regionaldepartementet bevilge 30 millioner kroner til programmet,dette er en økning på 10 millioner kroner i forhold til 2006. Kommunal- og regionaldepartementetvil sammen med Nærings- og handelsdepartementet bidra til oppfølging av den planlagte opptrappingen av programmet.