Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nye vegprosjekt

For 2007 er det planlagt anleggsstart for følgjande større riksvegprosjekt:

Riksveg 108 Ny Kråkerøyforbindelse, Fredrikstad, Østfold

Riksveg 255 Jørstad – Segalstad bru, Lillehammer og Gausdal, Oppland

Riksveg 306 Kirkebakken – Re grense, Horten, Vestfold

Riksveg 38 Eklund – Sannidal, Kragerø, Telemark

Riksveg 7 Hardangerbrua, Ulvik og Ullensvang, Hordaland

Riksveg 17 Tverrlandet – Godøystraumen, Bodø, Nordland

På riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammersgrova – Stølsneset) i Jølster i Sogn og Fjordane blir det sett i gang arbeid med eit større prosjekt som gir ein vesentleg rassikringsgevinst.

I tilegg blir det anleggstart for ei rekkje mindre prosjekt på riksvegnettet.

Les meir i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet og i pressemelding om vegføremål