Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningstjenesten

Forsvaret støtter redningstjenesten med 330-skvadronen på permanent basis. Justis- og politidepartementet har det faglige og budsjettmessige ansvaret for redningstjenesten. Hovedoppgavene for 330-skvadronen i fredstid er å utføre søke- og redningsoppdrag så hurtig og sikkert som mulig i forbindelse med ulykker til sjøs og til lands. Redningshelikoptertjenesten videreføres for 2007 med tolv Sea King-helikoptre, organisert i 330-skvadronen.

Søk- og redningsoppdrag innenfor norsk myndighetsområde utføres etter oppdrag fra hovedredningssentralene. Militære oppdrag utføres etter oppdrag fra Fellesoperativt hovedkvarter og koordineres med Hovedredningssentralen eller Justis- og politidepartementet. For 2007 dekker Justis- og politidepartementet i overkant av 90 prosent av de budsjetterte kostnader til operativ og teknisk drift. Forsvaret vil dekke det resterende beløp, i tillegg til kostnadene for utdanning av personellet.