Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Regionale vitensentre

Regjeringen vil forsterke satsingen på vitensentrene både ved å styrke de seks regionale vitensentrene og ved å bidra til å starte nytt vitensenter i Grenland-regionen. Vitensentrene får også aktivitetsstøtte gjennom Den kulturelle skolesekken. Satsingen på å styrke vitensentrene er en sentral del i Regjeringens nye strategi for styrking av realfagene. Vitensentre retter seg spesielt mot barn og unge og tar opp naturvitenskapelige og teknologiske tema knyttet til dagliglivet. De gir en alternativ tilnærming til realfag og teknologi i forhold til tradisjonell skoleundervisning og utfyller skolens realfagsundervisning på en god måte. Noen vitensentre tilbyr også kurs for lærere. Satsingen på vitensentrene skal derfor bidra til et løft for realfagsundervisningen i skolen.

Les mer i St.prp. nr. 1 og strategien Et felles løft for realfagene