Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabiliteringspenger

Det foreslås en bevilgning for 2007 på 8 040 millioner kroner. I budsjettforslaget er det lagt til grunn et anslag på 46 575 mottagere av rehabiliteringspenger i gjennomsnitt for 2007.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet kapittel 2652 Medisinsk rehabilitering mv. og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak.