Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskrevende brukere, toppfinansieringsordningen

Regjeringen er opptatt av at toppfinansieringsordningenskal sikre gode tjenester til brukere med store behov. Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) har evaluert ordningen. En arbeidsgruppe med representanter fra Sosial- og helsedirektoratet og KS har med bakgrunn i resultatene fra evalueringen kommet med forslag til endring i regelverket. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider, blant annet med bakgrunn i rapporten fra Sosial- og helsedirektoratet og KS, videre med utforming av ordningen. Eventuelle endringer i ordningen vil bliomtalt i kommuneproposisjonen for 2008. Les mer under Helse- og omsorgsdepartementets St. prp. nr. 1, kapittel 761