Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester

Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester er etablert i Kautokeino som et ledd i reintallstilpasningen i Vest-Finnmark. Senteret skal være et ressurssenter for reineiere som forlater næringen og søker alternative arbeidsplasser og inntekter. Senteret ble etablert som et prosjekt fra høsten 2005 med den målsetting å omdanne prosjektet til en hensiktsmessig selvfinansierende selskapsform innen utløpet av 2007. Regjeringen foreslår en bevilgning på 1 million kroner til senteret i 2007.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 9 Samene og kap. 683 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester.