Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rettshjelpstiltak

Regjeringen er opptatt av å styrke rettssikkerheten til særlig utsatte grupper i samfunnet, og foreslår å øke bevilgningen til rettshjelp for å styrke lavterskeltilbudene til rettshjelpssøkende, som for eksempel Gatejuristen. Gatejuristen er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon og retter seg først og fremst mot stoffmisbrukere. Det foreslås å gi et samlet tilskudd på 0,75 millioner kroner til Menneskerettighetsalliansen og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring til deres prosjektarbeid mot hatkriminalitet.