Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Romfart – Romvirksomhet – økte bevilgninger

Regjeringen foreslår å styrke romvirksomheten ved å øke bevilgningen til internasjonale romfartsprogrammer fra 143,8 til 294 millioner kroner. Deltakelsen i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA (European Space Agency) er det viktigste statlige engasjementet innen norsk romfart. Den kraftige økningen kommer som en følge av at Norge meldte seg på en rekke nye romfartsprogrammer på ESAs ministermøte i desember 2005. ESA-programmene gir høyteknologiske utviklingsoppdrag til norsk industri.

Den samlede bevilgning til romvirksomhet på Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2007 er foreslått til 469,4 millioner kroner. Av dette utgjør kontingenten i ESA 105,4 millioner kroner og gir norske forskere tilgang til ESAs vitenskapsprogram.

De internasjonale romfartsprogrammene sikrer også virksomhet ved Andøya rakettskytefelt og gir offentlige myndigheter tilgang til overvåkingsbilder fra radarsatellitt. Norsk Romsenter er statens utøvende organ innenfor romindustri og romforskning med et budsjett på 33 millioner kroner for 2007.

Se St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Nærings- og handelsdepartementet, side 111-118.