Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rømming av oppdrettsfisk

I 2006 la Fiskeridirektoratet fram en tiltakspakke Visjon nullflukt, og det ble oppnevnt en rømmingskommisjon for oppdrettsfisk. Fiskeridirektoratets budsjett foreslås styrket med 2 millioner kroner til oppfølging av arbeidet mot rømming av oppdrettsfisk, herunder kostnader knyttet til rømmingskommisjonen.