Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sakskostnader – endring i ligningsloven

Regjeringen foreslår en endring i ligningsloven slik at skattytere som får medhold i domstolsavgjørelse kan tilkjennes dekning av sakskostnader for forutgående klagebehandling for overligningsnemnd eller høyere nemnd. Endringen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 22.