Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte om lag 275 millioner kroner til samiske formål i 2007, en økning på 17 millioner kroner fra 2006. Sametingets første hele driftsår var 1990, og da hadde Sametinget et budsjett på 31,7 millioner kroner. Utviklingen er i tråd med myndighetenes målsetting om at Sametinget skal ha større innflytelse og myndighet i saker som er av spesiell interesse for den samiske befolkningen.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I, punkt 2.2.6 Nasjonale minoriteter og samiske formål og Resultatområde 9 Samene

Sametinget har i budsjettforslaget fått en økning på 3,7 millioner kroner til kulturformål. Se omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Kultur- og kirkedepartementet (KKD) kap 3.20 post 53.