Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samisk språk og informasjon

Regjeringen vil videreføre satsingen på samisk språk og informasjon om samiske forhold. Det foreslås satt av 4,1 millioner kroner til formålet i 2007.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 9 Samene og kap. 681 Tilskudd til samiske formål, post 72 Tilskudd til samiske formål.