Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samlivskurs

Godt samliv! – parkurs for førstegangsforeldre er et tilbud til par som har fått sitt første barn sammen. Hensikten med kurset er å gi støtte og inspirasjon til de nybakte foreldrene i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen og i parforholdet. Det er utviklet eget kurstilbud for likekjønnspar. På kurset får nybakte foreldre:

  • Satt fokus på ressurser og muligheter i eget forhold.
  • Muligheten til å dele erfaring med andre i samme situasjon.
  • Lære praktiske kommunikasjonsteknikker og nyttige metoder for konflikthåndtering.
  • Inspirasjon og tips til et godt samliv.

Regjeringen ønsker at tilbudet om samlivskurs til førstegangsforeldre skal bli godt utbygd i løpet av 2007, slik at så mange som mulig av førstegangsforeldrene får dette tilbudet. Tiltaket vil bli styrket med om lag 3 millioner kroner fra 2006. Støtten til de ordinære samlivstiltakene avvikles.