Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikkerhetspolitikk og internasjonale operasjoner

Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart FN-mandat. Norge deltar nå med ca. 500 militære i ISAF-operasjonen i Afghanistan. 100 personell bidrar i UNIFIL i Libanon gjennom vårt sjømilitære bidrag. Regjeringen ønsker å delta med sivilt og militært personell i FN-operasjoner i Afrika og har ambisjon om å stille et kompanibidrag til gjennomføring av en FN-operasjon i Darfur, dersom en slik operasjon skulle bli en realitet. Regjeringen har også økt deltakelsen i FNs operasjon i Liberia og Sudan.

Norge skal ikke bare delta med personell. Vi ser også på muligheter til å styrke FNs evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner. Vi vil støtte opp om de ikke-militære elementene i fredsoperasjonene. Samarbeidet mellom FN og regionale organisasjoner er også blitt styrket.