Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøforsvaret i 2007

Sjøforsvaret vil i 2007 ha hovedfokus på innfasing av ny struktur. I første rekke gjelder dette tester av KNM Fritjof Nansen, men også forberedelse for mottak av de neste fire fregattene som skal innfases. Sjøforsvarets budsjett styrkes med 69 millioner kroner. Økningen er i hovedsak relatert til økte driftkostnader ved innfasing av nye fregatter.

Sjøforsvarets oppgaver nasjonalt og internasjonalt ivaretas samtidig som ny struktur innfases. MTBer til Libanon vil være et viktig bidrag til FN-operasjonen samtidig som det bidrar til videre utvikling av Sjøforsvarets kompetanse, kapasiteter og evne til å delta i internasjonale operasjoner. Nasjonalt vil styrkeproduksjon i størst mulig grad bli søkt lagt til Nord-Norge.

Sjøforsvaret nye organisasjon ble formelt etablert 1. august 2006 og innebærer betydelig endringer i organisasjonen. I 2007 vil optimaliseringen av den etablerte organisasjonen fortsette.