Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjømat – styrket overvåking av fremmedstoffer

Det foreslås å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 2,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med overvåking og dokumentasjon av fremmedstoff, med særlig vekt på nordområdene.