Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteetaten - reorganisering

I 2007 starter en omfattende reorganisering av skatteetaten.

Fra tre til to nivå
Etaten endres fra tre til to myndighetsnivåer – Skattedirektoratet sentralt og et regionnivå. Regionnivået inndeles i fem regioner med hvert sitt skattekontor. Dette skattekontoret vil bestå av flere kontorenheter under en felles regionledelse.

Den nye organiseringen gir mulighet for en mer fleksibel arbeidsfordeling og utjevning av arbeidsbelastningen ved at oppgaver flyttes fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge. I tillegg vil enkelte kontorenheter få tildelt landsdekkende, spesialiserte oppgaver. Ny organisering vil gi sterke og kompetente fagmiljø med bredde- og spisskompetanse.

Regionene/Skattekontorene
Skattekontoret Nord-Norge for Finnmark, Troms og Nordland.
Regionledelsen i Tromsø.

Skattekontoret Midt-Norge for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Regionledelsen i Trondheim.

Skattekontoret Vestlandet for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
Regionledelsen i Bergen.

Skattekontoret Sør-Østlandet for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
Regionledelsen i Skien.

Skattekontoret Østlandet for Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.
Regionledelsen i Oslo.

Se også egen pressemelding fra Finansdepartementet.