Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattefri grense ved arbeid i hjemmet

Regjeringen foreslår å heve den skattefrie beløpsgrensen ved arbeid i hjemmet når dette ikke er knyttet til næringsvirksomhet. Dette kan dreie seg om ”vennetjenester”, for eksempel barnevakttjenester, hvor en må anta at det i dag sjelden innberettes skattepliktige ytelser. Det er gode grunner til å legalisere betaling for slike tjenester i et større omfang enn i dag. Det foreslås derfor at gjeldende skattefrie beløpsgrense på 1000 kroner heves til 2000 kroner.

Ved forskrift 18. desember 2006 ble det fastsatt at lønnsutbetalinger opptil 2 000 kroner er fritatt fra innberetningsplikt når arbeidet skjer i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Lønnsutbetalinger som er fritatt fra innberetningsplikt er også skattefrie for mottakeren.
Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak