Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skipsregistrene

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til Skipsregistrene.

Den betydelige budsjettøkningen i forhold til saldert bevilgning for 2006 på 9,6 millioner kroner skyldes i hovedsak at Skipsregistrene har overtatt forvaltningsoppgaver fra Sjøfartsdirektoratet knyttet til utstedelse av navneattester, tildeling av IMO-nummer (fastsatt av den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) og kjenningssignal. Bakgrunnen for overføringen av oppgaver er at Regjeringen ønsket et sterkere fokus på etatenes kjerneoppgaver, samt en mer brukervennlig og forenklet registreringsprosess. Dette vil bidra til et styrket og mer konkurransedyktig register. En annen hovedårsak til budsjettøkningen er innføringen av ny gebyrfinansiert ordning for frivillig registrering av fritidsfartøy mellom 7 og 10 meter.

Se St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 908, side 82-84.