Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogbruk

Skognæringen er en viktig innlandsnæring som har en samlet årlig omsetning på om lag 40 milliarder kroner. Om lag 30 000 personer er sysselsatt innen skogbruk og skogindustri. Næringen står for årlige eksportinntekter i størrelsesorden 15-17 milliarder kroner.

Det er dobbelt så mye tømmer i skogene som for hundre år siden, likevel hogges mindre enn halvparten av tilveksten. Regjeringa legger fram flere tiltak i statsbudsjettet for 2007 for å bedre lønnsomheten og å øke aktiviteten i skogbruket: Dette omfatter 190 millioner kroner til tilskudd til skogbruk og bioenergi, 35 millioner kroner til Trebasert innvoasjonsprogram og endringer i skogfondsordningene som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i skogbruk og bioenergi.