Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogfondsordningen

Skogfondsordningen innebærer en pliktig avsetning av inntekter ved tømmersalg. Ordningen skal sikre kapital til langsiktige investeringer i skogbruket. Regjeringen utvider ordningen til å omfatte investeringer til bioenergitiltak, samtidig som skattefordelen ved bruk av skogfondsmidler økes. Endringene i skogfondsordningen vil medføre et provenytap på 50 millioner kroner.