Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogvern

Bevilgningen til skogvern øker med 21,7 millioner kroner fra 68,2 millioner kroner til 89,9 millioner kroner. Midlene vil i 2007 primært bli brukt til utbetalinger i forbindelse med frivillig vern.