Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolefrukt

Skolefruktordningen foreslås styrket med 2 millioner kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007) Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 719, post 74.