Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Småsamfunnssatsing

Det blir en betydelig økning i Kommunal- og regionaldepartementets småsamfunnssatsing i 2007. Midlene som er satt av til dette formålet er mer enn doblet, fra 23,4 millioner kroner i 2006 til 50 millioner kroner i 2007.

Småsamfunnsområder er distriktsområder med lange avstander til regionale sentra, nedgang i folketallet og sårbar næringsstruktur. Midlene skal brukes til utviklingsprosjekter i denne type områder. Å stimulere til lokalt utviklingsarbeid, og få i gang spennende og utviklende pilotprosjekter er en viktig del av regjeringens distriktspolitiske løft. Landets fylkeskommuner blir en viktig medspiller for å finne fram til gode småsamfunnsprosjekter innenfor temaene næringsutvikling, attraktive lokalsamfunn og gode tjenestetilbud i distriktene. For mer informasjon se Kommunal- og regionaldepartementets nettside.