Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Smittevern

Det forslås en styrking på 2 millioner kroner for å videreføre innsatsen for å forebygge sykehusinfeksjoner og motvirke antibiotikaresistens, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007) Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 719, post 70.