Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningsplasser

Regjeringen la i mai 2006 frem en plan for avvikling av soningskøen innen 2009, og vil som oppfølging av dette fremme forslag til lovendringer tidlig i 2007. Satsingen på kapasitetsutvidende tiltak videreføres i 2007 og det foreslås å øke bevilgningen knyttet til kriminalomsorgen med til sammen om lag 290 millioner kroner. Det foreslås å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 105,2 millioner kroner til videreføring av kapasitetsutvidelsene og styrkingen av friomsorgen i 2006, samt å øke soningskapasiteten med ytterligere 68 plasser i 2007. Disse kommer i tillegg til de 248 plassene som er vedtatt opprettet i 2006. Den samlede kapasitetsutvidelsen i 2006 og som er foreslått i 2007 er den største økningen i soningsplasser over en toårsperiode på lang tid. De nye soningsplassene i 2007 foreslås ved:

  • Ullersmo fengsel, 10 plasser
  • Hof fengsel, 4 plasser
  • Bruvoll leir, 10 plasser
  • Vik fengsel, 14 plasser
  • Ravneberget fengsel, 15 plasser.

I tillegg foreslår Regjeringen å etablere fengsel med 15 plasser i Fauske.

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 134,5 millioner kroner til videreføring av byggingen av Halden fengsel som etter planen skal ha en kapasitet på 251 plasser når fengselet tas i bruk i løpet av 2009.