Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Språk og litteratur

I budsjettforslaget er det satt av 6 millioner kroner til videreføring av Ibsen-prosjekter og 3 millioner kroner til Ibsenpris m.m. Bibliotektjeneste i fengsler øker med 2,5 millioner kroner.

Til styrking av innkjøpsordningene for barn og unge under Norsk kulturfond er det lagt inn 2 millioner kroner, og 1 million kroner til innkjøpsordningen for oversatt litteratur. Språkkonsulenttjenesten under Språkrådet videreføres med 1 million kroner i økning. Til diverse andre språk- og litteraturformål er det lagt inn en økning på 3,3 millioner kroner, herav 0,4 millioner kroner til Kapittelfestivalen i Stavanger og 0,5 millioner kroner til festivalstøtte for litteratur under Norsk kulturfond.