Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statsbygg

Statsbygg er statens byggherre, som administrerer og kjøper tenester for oppføring og vedlikehald av statleg eigde bygningar. I budsjettet for 2007 er det lagt vekt på å føre vidare arbeidet med kulturvern og universell utforming for å sikre tilkomst for alle i statlege bygg. Blant større byggjeprosjekt ved sida av operabygget er institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo med kostnadsramme på 990 millionar kroner per 1. juli 2007, samt rehabilitering av Universitetet for miljø- og biovitskap, Sørhellinga (209,4 millionar kroner pr 01.07.07).